28 enero 2014

OCULUS ART

Categoría: Arte.


URL del Sitio :http://oculusart.blogspot.com.ar

L'art s'aconsegueix quan es trenca el silenci de l'ésser i es comunica el sentit de la nostra existència als altres.